Gemeente Enschede

Weg met de gemeente!

Inwoners zitten vol goeie ideeën en willen best dingen zelf oppakken. Maar soms hebben ze een beginnetje nodig. Weg met de gemeente is een kaartspel dat inwoners helpt hun ideeën om te zetten in actie.

Van idee naar planning

In Weg met de gemeente! stippelen inwoners met behulp van kaartjes een route uit naar een bepaald doel, zoals het op­knappen van een speel­tuin of het organiseren van een buurtfeest. De spelvorm helpt inwoners met het concretiseren van hun idee en laat zien op welke m­anier de gemeente dit plan kan ondersteunen.

Stress test

Zodra spelers tevreden zijn met een uitgestippelde route begint de 'stress-test'. Hierin gaan ze in spelvorm op zoek naar mogelijk zwakke punten in het plan en proberen ze deze te verhelpen. Daarnaast wordt ook de organisatorische kant bekeken; wie is er eigenlijk de baas? En hoe zorg je dat alle deelnemers aan het traject weten wat ze moeten doen?

Inwoners plannen zelf de 'route' van nu naar een einddoel. Met pionnen wordt aangegeven welke partijen wat doen.

Inzet in Enschede

Het spel is gebruikt als afsluiting van de 'Week van de wijken' in Enschede. Inwoners die zich verbonden voelen met een bepaald doel zijn uitgenodigd om in groepen van 5 tot 8 spelers mee te doen aan spelavonden in de wijk.

Tijdens deze avonden heeft het spel zich bewezen als goede ondersteuning voor het snel opzetten van een stappenplan. Het hielp zowel de inwoners als de gemeente om het plan stap voor stap vorm te geven en rekening te houden met "wat er nog meer kan gebeuren" naast het ideale scenario.

De ervaringen met deze spelavonden hebben we gebruikt om het spel verder te verfijnen en er een vast hulpmiddel voor samenwerking met inwoners van te maken.

Gerelateerde projecten

Wie doet wat in de stad?

Burgerparticipatie in spelvorm

Game Over Krimp

Strategisch transformeren

Contact

Invocate

Hamerstraat 10

7556 MZ Hengelo

06 288 30 796

contact@invocate.nl

Copyright © 2019 Invocate