Gemeente Enschede

Wie doet wat in de stad?

Het spel "Wie doet wat in de stad" brengt gemeentes in gesprek met inwoners. Over dingen die aangepakt moeten worden én over de vraag wie dit gaat doen; de gemeente of de inwoners?

Wat vinden we belangrijk?

Wie doet wat in de stad wordt gespeeld in 2 rondes.

In de eerste ronde kiezen bewoners een aantal onderwerpen die ze belangrijk vinden (denk aan groenvoorziening, straatverlichting en scholing). Om deze onderwerpen aan te pakken krijgt elke groep een budget, bestaande uit gemeente, inwoners en overige partijen. Dit budget mag naar inzicht worden verdeeld over de onderwerpen.

Keuze leidt tot discussie

Het budget is met opzet te klein om alle onderwerpen voldoende aan te pakken. Spelers moeten dus kiezen welke onderwerpen wel of niet worden meegenomen. Hierdoor ontstaan discussies die de gemeente inzicht geven in wat mensen belangrijk vinden, en waarom. Bovendien laat de budgetverdeling zien wie inwoners als verantwoordelijke zien voor een bepaald onderwerp; de gemeente, de inwoners zelf of andere partijen.

In de tweede ronde geven de groepen een invulling aan de budgetten. Als bijvoorbeeld voor de veiligheid op straat een ‘overige partij’ is ingezet, wordt in deze ronde besproken welke partij dit zou kunnen zijn en wat er precies van wordt verwacht. Hetzelfde wordt gedaan voor de rol van de gemeente en de inwoners.

Met rode (gemeente), blauwe (inwoners) en gele (overige partijen) pionnen wordt aangegeven wie voor welke onderwerpen verantwoordelijk zijn.

Case study

We hebben het spel ingezet bij de jaarlijkste stadsdeelgesprekken in de gemeente Enschede. Hierin gaat de gemeente in gesprek met 50 tot 100 inwoners per stadsdeel. Om het spel tijdens deze avonden te spelen werden de inwoners ingedeeld in groepen op basis van wijken en straten.

Kwalitatieve inzichten, zoals de opmerkingen van spelers, de gesprekken tussen inwoners en gemeente en de opmerkingen die spelers op post-its schrijven zijn waardevol maar moeilijk te verwerken. Daarom koppelen we de kwalitatieve resultaten aan de kwantitatieve resultaten (zoals het aantal keer dat een onderwerp gekozen wordt, de verdeling van middelen over een onderwerp, kortom, de harde getallen).

Met deze combinatie ontstaat een beeld van ‘wat er leeft’ in de stad, en wat inwoners verwachten van de gemeente, van zichzelf en van andere partijen.

Inwoners in discussie tijdens een spelavond in Enschede.

Gerelateerde projecten

Weg met de gemeente!

Inwoners aanzetten tot actie

Game Over Krimp

Strategisch transformeren

Contact

Invocate

Hamerstraat 10

7556 MZ Hengelo

06 288 30 796

contact@invocate.nl

Copyright © 2019 Invocate