Stadtego

Een frisse blik op de binnenstad

Stadtego is een serious game voor transformaties in binnensteden. Het spel brengt verschillende partijen samen en helpt ze met het omzetten van een binnenstads­visie tot concrete uitvoerings­agenda. Stadtego is ontwikkeld tijdens een pilot-project in de gemeente Kampen en vanaf 2018 landelijk inzetbaar.

De uitdaging

Veel steden proberen met centrumvisies, masterplannen en discussies met ondernemers of vastgoedeigenaren een antwoord te vinden op de toenemende leegstand in de binnenstad. Dit resulteert in herprofilering, city branding en communicatieplannen. Helaas blijft het hier ook vaak bij.

De complexiteit van het vraagstuk rond (laat staan het antwoord op) leegstand in de binnenstad is moeilijk te vatten in één centrumvisie. Transformaties in de binnenstad zijn een complexe mix van verschillende belangen en belanghebbenden, onderlinge afhankelijkheden en verdeeld eigenaarschap.

Stadtego benadert deze uitdaging op een nieuwe manier.

We gebruiken serious games om de betrokken partijen inzicht te geven in de onderlinge belangen, relaties en afhankelijkheden. Met deze inzichten op zak gaan ze vervolgens zelf in spelvorm op zoek naar nieuwe oplossingen, acties of ideeën.

Stadtego (voorheen Game Over Krimp) is één van de vier geselecteerde projecten voor een oproep van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Invocate werkt hierin samen met IAA Architecten en Het Oversticht.

Stadtego

Stadtego staat niet op zichzelf; het is onderdeel van een traject met 3 stappen. Dit traject wordt afgestemd op de scope, focus en doelstellingen van de gemeente waarin het traject wordt ingezet. Zo kan het worden toegepast voor een enkele winkelstraat, maar ook voor een heel kernwinkelgebied of dorpskern.

Om inzicht te krijgen in onderlinge relaties en afhankelijkheden tussen verschillende partijen wordt in stap 1 een brede doelgroep aangesproken. In de vervolgstappen worden kerngroepen met actieve deelnemers gevormd die uiteindelijk ook eigenaar worden van de uitkomsten.


Stap 1 - Visie concretiseren

In stap 1 leggen we een bestaande (binnenstads)­visie voor aan 'de stad'. Het doel is de visie aan te scherpen door te vragen wat mensen verstaan onder bepaalde thema's, en hoe deze thema's of onderwerpen zich tot elkaar verhouden; welke zijn het belangrijkste? En denken alle partijen hier hetzelfde over?

Naast het verscherpen van de visie dient stap 1 ook voor het mobiliseren van deelnemers voor het vervolg van het traject. De werkvormen die we in deze stap gebruiken zijn daarom voornamelijk gericht op inzet op grote schaal en voor een brede doelgroep. Zo kunnen we online enquetes inzetten maar beschikken we ook over spel­vormen voor middelgrote groepen deelnemers.

De spelvorm voor stap 1 laat deelnemers discussiëren over thema's en prioriteiten in een visie.

Stap 2 - Agenda & strategie bepalen

Het doel van stap 2 is te bepalen welke actie moet worden ondernomen om de visie uit stap 1 te realiseren. Stadtego, wat in deze stap wordt gespeeld, laat deelnemers spelenderwijs twee belangrijke dingen ervaren. Ten eerste zien ze dat niet alles kan (wegens gebrek aan tijd, geld of middelen). Er moeten dus keuzes gemaakt worden. Ten tweede laat het spel zien dat die keuzes (onverwachte) consequenties kan hebben voor verschillende partijen. Om tot oplossingen te komen moet daarom worden onderhandeld.

Na het spelen van het spel passen de deelnemers de lessen en ervaringen toe op de acties en ideeën uit de praktijk; er wordt bepaald welke acties prioriteit hebben, hoe ze uitgevoerd kunnen worden en welke effecten (positief of negatief) deze acties hebben op de verschillende betrokken partijen. De resultaten worden vastgelegd in een voorlopige agenda en strategie.

Stadtego geeft spelers inzicht in onderlinge belangen en helpt ze strategische korte- en lange termijn keuzes te maken.

Stap 3 - Uitvoering organiseren

In stap 3 worden bovengenoemde acties uitgewerkt en toegekend aan de juiste partijen. Bij de uitwerking wordt o.a. nagedacht over de benodigde budgetten, de planning, haalbaarheid en impact van de acties. Ook bij deze stap worden alle partijen betrokken zodat er direct eigenaren kunnen worden benoemd. Zo maken we deelnemers verantwoordelijk en voorkomen we dat het bij plannen blijft.

Iets voor u?

Stadtego is geschikt voor uiteenlopende vraagstukken rond transformaties in steden en dorpen. Het traject kan eenvoudig worden afgestemd op bijvoorbeeld een winkelstraat, dorpskern of kernwinkel­gebied. De doorlooptijd en kosten van het traject zijn uiteraard afhankelijk van deze afstemming.

Heeft u interesse in het inzetten van Stadtego, of wilt u meer weten over de mogelijkheden van het traject? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en een verkenning van de mogelijkheden.

Website

Contact

Gerelateerde projecten

Wie doet wat in de stad?

Burgerparticipatie in spelvorm

Weg met de gemeente!

Inwoners aanzetten tot actie

Contact

Invocate

Hamerstraat 10

7556 MZ Hengelo

06 288 30 796

contact@invocate.nl

Copyright © 2019 Invocate