Privacyverklaring

Hier leest u hoe we klantgegevens bewaren en bewaken.

Website

Invocate.nl gebruikt geen trackers, cookies of andere technieken die uw bezoek vastleggen of volgen. Verder is onze website op geen enkele manier verbonden aan enige vorm van social media.

Persoonsgegevens

Invocate verzamelt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om onze diensten te kunnen verlenen. Het gaat om naam- en adres­gegevens, telefoonnummers, e-mail­adressen en bankrekening­nummers.

We gebruiken deze gegevens voor het afhandelen van betalingen, om u te bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om goederen en/of diensten bij u af te leveren, en als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor bovenstaande doeleinden. We verstrekken klantinformatie uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@invocate.nl.

Recht op inzage

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Invocate en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt zo'n verzoek sturen naar privacy@invocate.nl.

Tot slot willen we u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Invocate

Hamerstraat 10

7556 MZ Hengelo

06 288 30 796

contact@invocate.nl

Copyright © 2019 Invocate